Odgovorna osoba za sva pitanja u vezi džamije i islamskog centra U Šipovu je njen Vakif Asim Hamidović kojeg možete kontaktirati na email asim.h@icloud.com.