Govor vakifa Hamifović Asima povodom deset godina od otvaranja džamije u Šipovu i uručivanja Vakufname od strane Vakufske direkcije BiH dana 26

Govor vakifa Hamifović Asima povodom deset godina od otvaranja džamije u Šipovu i uručivanja Vakufname od strane Vakufske direkcije BiH dana 26