Pismo vakifa Asima Hamidovića turskoj novinskoj agenciji “Anadolija”

Poštovani,

Kao Banjalučanina i muslimana, učinila me sretnim i zadovoljnim vijest da je upravo potpisan protokol između Generalne direkcije  vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije IZ BiH o obnovi džamije Arnaudije. Za tu sam džamiju bio veoma emotivno vezan  jer sam istu, do mog protjeravanja iz Banja Luke, redovno pohodio skupa sa svojim rahmetli ocem radi klanjanja namaza u njoj.

Kao što vidite na fotografijama, za svoj rad i zasluge koje sam učinio za svoj narod, dodijeljena mi je Vakufnama od strane Medžlisa IZ Jajce, čime sam postao počasni član Medžlisa IZ Jajce i vakif. Radi potvrde vjerodostojnosti ovih navoda, možete pogledati moju web stranicu www.dzamija-sipovo.ba. Ovo je bio samo mali uvod onome o čemu ću zapravo pisati u nastavku.
Vi ste novinska agencija i ne tiče vas se direktno i suštinski tema moga javljanja, ali bih vas, kao dobronamjeran čovjek i vakif, zamolio da prenesete moje upozorenje investitoru, direktoru Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr.Adnanu Ertemu iz Ankare, slijedeće:

 Muftija banjalučki dr.Osman ef. Kozlić je korumpirana osoba i kojoj ni pod koju cijenu spomenuti investitori obnove Arnaudije ne smiju vjerovati.Posebno je bitno da mu se ne vrše nikakve doznake financijskih sredstava te da on s njima raspolaže i da potom raspisuje nekakve tendere. Protiv njega i IZ BiH, zbog velikog broja zloupotreba, između ostalog i prodaje vakufske imovine, čak i mezarja na koji se sada grade blokovi zgrada, se upravo priprema ozbiljna tužba.

Između ostalog,  imao sam lično s njim sastanak 13.maja 2016.god.i ponudio da finansiram milion KM za izgradnju sahat-kule, koja je sastavni dio džamije Ferhaije.Sve pojedinosti oko projekta i nadzora dogovorio sam bio sa prof.Muhamedom Hamidovićem, kao i njegovim saradnicima –  dipl. ing.Seadom Pašićem te drugima, koji su devet godina predstavljali Direktorijat za obnovu Ferhadije i koji su radove na njenoj obnovi bili doveli skoro do kraja.
Za napomenu, muftija Kozlić ih nije pozvao ni na otvorenje Ferhadije,a oni su radili na njenoj obnovi, kako rekoh, punih devet godina.
Kada smo se usaglasili oko okvirnog iznosa ukupnih financijskih sredstava za obnovu sahat-kule, muftija Osman ef. Kozlić me je pitao kad ću uplatiti dogovorenu donaciju? Ja sam mu odgovorio da imam 15 godina iskustva u izgradnji moga vakufa i da želim sam sa navedenim stručnjacima da izgradim sahat-kulu, bez ičijeg posredovanja. Svi daljnji razgovori su nakon toga prekinuti.Uputio sam mu četiri dopisa vezano za početak gradnje, ali, nažalost po nas sviju muftija Osman ef. Kozlić nikad mi nije odgovorio ni na jedan dopis – ni pismeno ni telefonom. Žalosno, ali je tako.Sve ove navode mogu pismeno potvrditi.

Hvala na razumijevanju.

Maksuz selam!

Vakif Hamidović Asim